Autor Wątek: Bezpłatny kurs IRATA + SPRAT + obsługa dronów  (Przeczytany 741 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline macius

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 339
 • Reputacja +0/-0
Bezpłatny kurs IRATA + SPRAT + obsługa dronów
« dnia: Niedziela, 15 Kwiecień, 2018r., 12:10:59 »
Grupa Cargo z Jaworzna organizuje bezpłatne szkolenia w systemie IRATA + SPRAT + obsługa dronów.

O projekcie
Projekt „Kwalifikacje - wysoko w górę!” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2: Outplacement - konkurs.

Projekt jest realizowany przez GRUPA CARGO Sp. z o.o. sp.k. (Lider Projektu) w partnerstwie z FUNDACJĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Partner) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.04.02-24-09CC/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 listopada 2017r. do 30 września 2018r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu woj. śląskiego w okresie 01.11.2017-30.09.2018r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.


GRUPA DOCELOWA:
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest wyłącznie do osób pełnoletnich zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przynależące do jednej z grup:

 • pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP,
 • pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
 • pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 • pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
 • ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich (w wieku 18-64 lata) z obszaru województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – tzn. pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego), które:

 • utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, LUB
 • są pracownikami znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, LUB
 • są pracownikami przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne/ odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.
Planowana liczba Uczestników projektu to 80 osób.

UWAGA!! Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywających karę pozbawienia wolności.

W projekcie mogą wziąć udział także osoby, którym wygasła umowa o pracę na czas określony lub umowa cywilnoprawna, o ile brak możliwości przedłużenia umowy wynika z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy [1]. W takim przypadku osoba przystępująca do projektu musi przedstawić Organizatorowi odpowiednie oświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zaistnienie warunków, o których mowa powyżej.

[1] Dotyczy to w szczególności pracodawcy, który w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowani pracownicy oraz byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia:

Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) - wsparcie obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu
Poradnictwo psychologiczne
Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikowanego lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji
Każdy uczestnik projektu bierze udział w trzech modułach szkoleniowych tj.:

 • Operator bezzałogowego statku powietrznego (BSP),
 • IRATA (Industrial Rope Access Trade Association),
 • SPRAT (Society of Profesional Rope Access Technicians)
Szczegółowe zasady realizacji wsparć opisano w § 6, 7, 8 Regulaminu uczestnictwa.


DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
Odsetek uczestników, którzy po zakończeniu projektu podejmą pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie - co najmniej 50%
Odsetek uczestników, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział
w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) - co najmniej 50%

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 966 934,40 PLN
W TYM:
dofinansowanie ze środków unijnych: 1 671 894,24 PLN
dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 295 040,16 PLN

Kontakt:
Biuro Projektu:
GRUPA CARGO
ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:
tel. kom.:
+48.789 258 329
+48.728 450 304
+48.515 829 461

tel. stacjonarny: (32) 32 413 88 66 lub 65
e-mail: kwalifikacjewysokowgore@cargo.edu.pl
« Ostatnia zmiana: Niedziela, 15 Kwiecień, 2018r., 12:37:45 wysłana przez macius »

Offline macius

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 339
 • Reputacja +0/-0
Odp: Bezpłatny kurs IRATA + SPRAT + obsługa dronów
« Odpowiedź #1 dnia: Czwartek, 13 Czerwiec, 2019r., 20:42:44 »
Jest kolejna edycja. Można gratis uzyskać uprawnienia IRATA i SPRAT

Chętne osoby proszone są o kontakt z Panią Barbarą Nowak tel. 518 481 636